Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Mamy
Kierownikowi Ref. Ogólno – Organizacyjnego
Pani Ilonie Zawiszy i jej rodzinie składają:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie Bartosz Borkowski wraz z radnymi
Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski,
Zastępca Burmistrza Małgorzata Just,
Skarbnik Gminy Michał Kieszkowski,
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Sulejowie.