Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Żony, Panu Marcinowi Karosowi – byłemu przedstawicielowi Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulejowie i opiekunowi Punktu Konsultacyjnego AA w Sulejowie składają:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie Bartosz Borkowski wraz z radnymi,
Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski,
Zastępca Burmistrza Małgorzata Just,
Skarbnik Gminy Michał Kieszkowski
Przewodniczący Rafał Fogiel i przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulejowie
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Sulejowie.