Wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere słowa wsparcia i otuchy Kierownikowi Referatu Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu w UM w Sulejowie Panu Sławomirowi Rybakowi i jego rodzinie oraz Dyrektor MOPS w Sulejowie Pani Jolancie Michalak i jej rodzinie z powodu śmierci mamy składają:

Burmistrz Sulejowa wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego

oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie wraz z radnymi

Uroczystość żałobna odbędzie się w poniedziałek 13.03.2017 r. o godz. 14.00

w kościele p.w. św. Floriana w Sulejowie.