Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

taty

Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Sulejowie

Panu Adamowi Stobieckiemu i jego rodzinie składają

Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski,

Zastępca Burmistrza Dorota Jankowska,

Skarbnik Gminy Czesław Pacan,

radni Rady Miejskiej

oraz pracownicy UM w Sulejowie.

Uroczystość żałobna odbędzie się w czwartek 22.06.2017 r. o godz. 15.30

w kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny i św. Tomasza Kantuaryjskiego   na Podklasztorzu.