Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Mamy

Radnemu Rady Miejskiej w Sulejowie

Panu Ireneuszowi Kuczyńskiemu i jego rodzinie składają:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie Adam Stobiecki

Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski,

Zastępca Burmistrza Dorota Jankowska,

Skarbnik Gminy Michał Kieszkowski,

radni Rady Miejskiej w Sulejowie

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Sulejowie.

Uroczystość żałobna odbędzie się w sobotę 24.03.2018 r.
o godz. 14.00 w kościele p.w. św. Floriana w Sulejowie.