Pragniemy wyrazić głęboki żal i smutek z powodu śmierci
Ś.P. Konstantego Rucińskiego
Radnego Rady Miejskiej w Sulejowie
byłego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sulejowie
oraz dyrektora MZK w Sulejowie

Wyrazy szczerego, głębokiego współczucia dla całej, pogrążonej w żalu rodziny składają:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie – Bartosz Borkowski wraz z radnymi,
Burmistrz Sulejowa – Wojciech Ostrowski,
Zastępca Burmistrza – Małgorzata Just,
Skarbnik Gminy – Michał Kieszkowski
oraz sołtysi i pracownicy Urzędu Miejskiego w Sulejowie.