Pragniemy wyrazić głęboki żal i smutek z powodu śmierci
Ś.P. Zdzisława Łąckiego,
byłego Sołtysa Sołectwa Biała

Wyrazy szczerego, głębokiego współczucia dla całej, pogrążonej w żalu rodziny składają:

Burmistrz Sulejowa
Przewodniczący wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Sulejowie
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Sulejowie
Sołtysi z gminy Sulejów
Przewodniczący Rad Mieszkańców

Uroczystość żałobna odbędzie się w czwartek 09.05.2019 r. o godz. 15.00 w kościele p.w. św. Floriana w Sulejowie