Pragniemy wyrazić głęboki żal i smutek z powodu śmierci
Ś.P. Zdzisławy Laszczyk,
skarbnik gminy
w latach 1965-2003.

Wyrazy szczerego, głębokiego współczucia dla całej, pogrążonej w żalu rodziny składają:

Burmistrz Sulejowa
Przewodniczący wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Sulejowie
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Sulejowie
Sołtysi z gminy Sulejów
Przewodniczący Rad Mieszkańców

Uroczystość żałobna odbędzie się we wtorek  09.02.2016 r. o godz. 15.00
w  kościele p.w. św. Floriana w Sulejowie