Z inicjatywy Pana Wojciecha Ostrowskiego Burmistrza Sulejowa w dniu 6 października 2015 roku w Hotelu Podklasztorze odbyło się spotkanie włodarzy gmin nadpilicznych. Obecni byli burmistrzowie miast Sulejów i Przedbórz oraz wójtowie gmin Ręczno, Aleksandrów, Wielgomłyny, Masłowice, Żytno, jak również przedstawiciele Lokalnych Grup Działania – Stowarzyszenia BUD-UJ Razem z/s w Ujeździe oraz Stowarzyszenia Dolina Pilicy. Do wspólnej debaty zaproszono partnerów gminy Sulejów w terenie i instytucjach m.in. Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Lasy Państwowe.

Uczestników spotkania łączy formalne porozumienie zawarte w celu podejmowania działań związanych ze współpracą w zakresie rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy.

Na spotkaniu omawiano szczegółowo aspekty współpracy międzygminnej w dziedzinach zagospodarowania turystycznego doliny rzeki Pilicy oraz wspólnej polityki promocyjnej.

Uczestnicy uznali za istotny aspekt współpracę międzygminną w obszarze zagospodarowania turystycznego doliny Pilicy, dzięki której można obniżyć koszty zadań własnych realizowanych dotychczas indywidualnie przez poszczególne samorządy, jak również pozyskać na ten cel dofinansowanie zewnętrzne.

W pierwszej części konferencji omówiono istotę partnerskiej polityki dotyczącej zagospodarowania turystycznego, zwiększenia ruchu turystycznego w terenach nadpilicznych i stworzenia bazy do samozatrudnienia mieszkańców w turystyce. Uczestnicy skupili się również na możliwościach finansowania zewnętrznego dla projektów partnerskich w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

<< prezentacja >>

spotkanie burmistrzow (7) spotkanie burmistrzow (6) spotkanie burmistrzow (5) spotkanie burmistrzow (4) spotkanie burmistrzow (3) spotkanie burmistrzow (2) spotkanie burmistrzow (1)