Ortografia to pięta achillesowa wielu uczniów.

Często okazuje się, że przyczyną kłopotów jest już zdiagnozowana lub

jeszcze nie dysleksja. Fachową pomocą w pokonywaniu trudności służą

pedagodzy i psycholodzy z poradni psychologiczno – pedagogicznych,

jednak pierwsza diagnoza i pomoc pojawia się w szkole. Stwierdzenie

dysleksji nie zwalnia ucznia z pracy nad sobą i poprawą własnych

słabości. Służą temu ćwiczenia z pisania i czytania na każdym etapie

kształcenia.

Pretekstem do zorganizowania Szkolnego Konkursu Ortograficznego był

obchodzony w dniach 3-9 października 2016 r. Europejski Tydzień

Świadomości Dysleksji. Przypomnieliśmy znane reguły ortograficzne,

poćwiczyliśmy, przywołując przy tym wyjątki od tych reguł, po czym

uczniowie ruszyli w szranki. W pierwszym etapie konkursu wzięli udział

wszyscy uczniowie, a w drugim siedmioro. Napisane dyktanda wyłoniły

troje uczniów najlepiej stosujących w praktyce zasady ortografii:

 

I miejsce – Adrian Adamczyk, kl.1

II miejsce – Karolina Różycka, kl.2

III miejsce – Emilia Zapart, kl.2

Nagrody dla zwycięzców ufundowała współpracująca z naszą szkołą Łódzka

Wojewódzka Komenda OHP, a wręczyła Pani Anna Górecka – komendant

Środowiskowego Hufca Pracy w Piotrkowie Tryb.

 

  • dsc06020
  • dsc06023
  • dsc00317
  • dsc00359