Sulejów, 20.02.2017r.

Konkursu plastyczny pt. „ZAWODOWE DRZEWO GENEALOGICZNE MOJEJ RODZINY WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE”

We współczesnych czasach dla człowieka wyzwaniem jest podejmowanie nowych zadań. Taką sytuację spotykamy w szkole, w środowisku pracy, rodziny, czy rozwoju własnym. Postęp technologii nie cofa się, tylko dąży do nowości i udoskonaleń nieraz niekoniecznie korzystnych dla ludzi. Nie każdego satysfakcjonuje to samo, taka sama sytuacja, czy to w odniesieniu do rzeczywistości osobistej, edukacyjnej, czy rynku pracy. Już na etapie początkowego rozwoju człowieka  nie każdy chce ( szczególnie zauważamy u  uczniów) malować np. farbami a szczególnie, gdy chodzi o widzenie na dwóch wymiarach bloku rysunkowego, nie zawsze go satysfakcjonuje. Umożliwienie wykonania różnymi technikami pracy, wykonywania zadań, czy to zawodowych, czy edukacyjnych, czy osobistych stwarza możliwość samorealizacji, jest swojego rodzaju dopingiem, zachęceniem do działania i sprostania wyzwaniom. A czy na współczesnym rynku pracy jest inaczej, kto dziś osiąga sukces, odpowiedź sama się rysuje, ten kto stawia sobie wyzwania i je skrupulatnie realizuje. Chcąc wzbudzić potencjał twórczy młodzieży, zainteresować ich odkryciem i głębszym poznaniem zadań zawodowych, czynności pracy, środowiska  oraz nakierowaniem na uświadomieniem sobie własnych korzeni zawodoznawczych i tożsamości Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejowie jako organizator w partnerstwie z Punktem Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT zapoczątkowali w roku szkolnym 2016/2017  pierwszą edycję konkursu plastycznego pt.  ZAWODOWE DRZEWO GENEALOGICZNE MOJEJ RODZINY WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE. Zadaniem uczestników konkursu było zobrazowanie drzewa genealogicznego z uwzględnieniem czynności zawodowych, profesji jakimi zajmowali się i zajmują poszczególni członkowie rodziny z uwzględnieniem rzeczywistości społecznej w jakiej funkcjonowali, funkcjonują osoby z korzeni rodzinnych. Ideą przewodnią konkursu jest motywowanie do rozwijania wiedzy i umiejętności poszukiwania właściwej drogi rozwoju edukacyjno – zawodowo – osobistego oraz realistyczne podejmowanie decyzji na miarę swoich możliwości, wydobywanie pasji, zdolności i talentów. Zainspirowanie młodzieży do podejmowania działań innowacyjnych, twórczych i  pomysłowych oraz poszerzanie ich wiedzy na temat historii własnej rodziny, może być natchnieniem do trafnych wyborów edukacyjnych i rozwoju całożyciowego, szukania korzeni środowisk pracy własnej rodziny, niekiedy  poza granicami obszaru rynku lokalnego, regionalnego, państwowego, kontynentalnego czy globalnego.

Adresatami konkursu była młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna. Na konkurs wpłynęło łącznie 36 prac plastycznych wykonanych różnymi technikami (papieroplastyka, kolaż, techniki wyklejanki, płaskorzeźba z plasteliny, techniki malarskie). Uczestniczy wraz z nauczycielami – opiekunami ze szkół zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi oraz książkowymi, które w dniu dzisiejszym, uroczyście zostały wręczone.  Jury w składzie pani Krystyna Wieczorek (pisarka, poetka i pieśniarka ludowa z Lubiaszowa), pani Małgorzata Kociniak (PIE EUROPE DIRECT Piotrków Tryb.), pani Bernadeta Banaszczyk (PIE EUROPE DIRECT Piotrków Tryb.  i Filia w Sulejowie), pani Małgorzata Roksela (Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie) i pani Iwona Przewoźnik (doradca zawodowy ZSP w Sulejowie) wyłonił laureatów w kategorii młodzież gimnazjalna (I miejsce  Natalia Serafin z Gimnazjum w Sulejowie, II miejsce Natalia Fogiel  z Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie, III miejsce Wiktoria Pasieczyńska  z Publicznego Gimnazjum w Dąbrowie nad Czarną) i w kategorii młodzieży ponadgimnazjalnej ( I miejsce Karolina Krzaczyńska z ZSP w Sulejowie, II miejsce Wiktor Madej z ZSP w Sulejowie, III miejsce Aleksandra Misztela z ZSP w Sulejowie).  Młodzież wsparciem i opieką objęli nauczyciele ze szkół gimnazjalnych (pani Gabriela Woźniakiewicz z Gimnazjum w Sulejowie, pani Joanna Piszczalska z Gimnazjum w Przygłowie, pani Agnieszka Otręba z Publicznego Gimnazjum w Dąbrowie nad Czarną).

Uroczyste spotkanie i wręczenie nagród było poprzedzone prelekcją Co nieco o genealogii…wygłoszoną przez pana Macieja Hubka z Państwowego Archiwum Państwowego  w Piotrkowie Trybunalskim, a sesję zdjęciową realizował pan Jacek Jażdż z Państwowego Archiwum w Piotrkowie Trybunalskim, który jest jednym z założycieli (2008 rok) Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego Grota w Piotrkowie Trybunalskim.

Wart podkreślenia jest punkt korelujący z konkursem, a dotyczy zapoczątkowania w roku szkolnym 2014/2015   szkolnej konferencji „Nauka-edukacja-rynek-pracy w perspektywie zmian  we współczesnym świecie”, gdzie wśród prelegentów była Instytucja PIE Europe Direct i tak się zaczęła współpraca z ZSP w Sulejowie. Obecnie już za nami III edycja szkolnej konferencji w której pierwszoplanowymi uczestnikami widzimy pracodawców i rodziców, nauczycieli  i  uczniów, by wspólnie zmierzać i dążyć do celu jakim jest jakości i dobrze wykwalifikowany przyszły pracownik, a rynek pracy, by widział dla niego zatrudnienie i godziwe wynagrodzenie. Konferencja  i konkurs, to jedne z nielicznych działań jakie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejowie realizuje w ramach współpracy rodzice, pracodawcy, nauczyciele i młodzież uczestnicząca   w kształceniu. Podjęte działania  w ZSP w Sulejowie wpisują się między innymi w Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. Mając na uwadze doradztwo zawodowe należy myśleć o nim jako procesie długofalowym , który wdrażając należy udoskonalać i dążyć do poziomu odpowiedniej jakości.
Iwona Przewoźnik doradca zawodowy koordynator konkursu „Zawodowe drzewo genealogiczne mojej rodziny we współczesnej Europie”/

 

Opracowała: Iwona Przewoźnik

 

  • DSC00676
  • DSC00679
  • DSC00681
  • DSC00682
  • DSC00683
  • DSC00701
  • DSC00703
  • DSC00704
  • DSC00707
  • DSC00712