W dniu 12 stycznia 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie odbył się konkurs pt.: ,, Sowa Matematyczna”. Brali w nim udział uczniowie kl. III, IV, V, VI. Celem konkursu jest przygotowanie uczniów do sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej. Konkurs jest w formie testu, jednokrotnego wyboru. Składa się z 30 zadań o różnym stopniu trudności. Na rozwiązanie uczestnicy mają 60 min. Pierwszy etap rozwiązywany jest przez uczniów we wcześniej ustalonych 4 – osobowych drużynach. Dana grupa nanosi odpowiedzi na jedna wspólną kartę odpowiedzi. Do drugiego etapu konkursu zostaną zakwalifikowani uczniowie drużyn, które zdobyły największą liczbę punktów w I etapie.
Życzymy powodzenia.

  • mms_img2007053724