Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy,  że Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie w 2020 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

Nabór wniosków potrwa do 6 marca. Z funduszy może skorzystać każdy, kto posiada zabytek wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Dofinansowanie może zostać przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach. Maksymalna wnioskowana kwota dotacji to 100 tys. złotych.

Dokumenty konkursowe dostępne są na stronie: www.lodzkie.pl (zakładka: Kultura/Ochrona zabytków/Dotacje). Informacje o konkursie udzielane są pod nr tel.: 42/ 291 98 27, 42/ 291 97 79.