UWAGA !!!
W ramach kontynuacji ABOLICJI prowadzonej przez Urząd Miejski w Sulejowie informujemy, że Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie w ramach kontroli pod kątem ujawnienia nielegalnych przyłączy wodno – kanalizacyjnych oraz sprawdzenia stanu technicznego zestawu wodomierzowego od dnia 25 października 2018 rozpoczyna kontrolę w zakresie:
– umów na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenia ścieków,
– prawidłowości zamontowanego zestawu wodomierzowego,
– oplombowania wodomierza,
– legalności wykonanego przyłącza.

Ponadto informujemy, że na terenie Miasta Sulejowa prowadzone będą pracę związane z zadymianiem kanalizacji.