PLACÓWKA  TERENOWA

KRUS  W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

INFORMUJE

 

Najszybszą drogą doręczenia należnych Państwu świadczeń są przelewy  na osobiste konta bankowe. Zachęcamy zatem Państwa do wskazywania numerów kont bankowych celem przekazywania należnych Państwu świadczeń z KRUS.

 

Informujemy,  że przelew  świadczeń  na  Państwa konto bankowe może nastąpić w przypadku złożenia w placówce KRUS:

  • oryginału lub poświadczonego za zgodność z oryginałem dokumentu z banku, potwierdzającego fakt posiadania lub współposiadania rachunku bankowego,
  • dyspozycji przekazywania należnego świadczenia na wskazane konto.

 

Jednocześnie informujemy, że od dnia 08.08.2018 r. każdy bank musi oferować swoim klientom Podstawowy Rachunek Płatniczy (darmowe konto).

Darmowe konta są dostępne jedynie dla osób, które nie mają żadnego innego konta w złotówkach.

Otwierając Podstawowy Rachunek Płatniczy bank zapewnia:

  1. darmowe prowadzenie konta,
  2. pięć bezpłatnych przelewów w miesiącu (w tym tzw. zleceń stałych),
  3. darmową kartę płatniczą,
  4. pięć darmowych wypłat we wszystkich bankomatach na terenie Polski.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Placówka Terenowa w Piotrkowie Trybunalskim

  1. Marii Skłodowskiej – Curie 1

97- 300 Piotrków Trybunalski

nr tel.: 44 645 24 11