Łańcuch Przeżycia

ALGORYTM POSTĘPOWANIA:                 GDY JEST DOSTĘPNE AED:

Łańcuch Przeżycia 2

OCENA BEZPIECZEŃSTWA

Łańcuch Przeżycia 3

REAKCJA POSZKODOWANEGO

Łańcuch Przeżycia 4

Łańcuch Przeżycia 5

UDROŻNIENIE DRÓG ODDECHOWYCH I OCENA ODDECHU

Łańcuch Przeżycia 6

Łańcuch Przeżycia 7

Łańcuch Przeżycia 8

JEŚLI STWIERDZIŁEŚ, ŻE POSZKODOWANY ODDYCHA:

Łańcuch Przeżycia 9

JEŚLI STWIERDZIŁEŚ, ŻE POSZKODOWANY NIE ODDYCHA:

Łańcuch Przeżycia 10

UCISKANIE KLATKI PIERSIOWEJ:

Łańcuch Przeżycia 11

ODDECHY RATOWNICZE

Łańcuch Przeżycia 12

Łańcuch Przeżycia 13

Łańcuch Przeżycia 14

POZYCJA BOCZNA BEZPIECZNA

Łańcuch Przeżycia 15

Łańcuch Przeżycia 16