W gminie Sulejów zanotowano nieznaczny ale systematyczny wzrost liczby mieszkańców. Według stanu na 31.12.2014 r. liczba ludności w gminie wyniosła 9 tysięcy 928 osób. To o 29 osoby więcej niż w roku 2013. Z kolei Sulejów w 2014 r. zamieszkiwało 6 tysięcy 320 osób, o 27 osób mniej niż w 2013 r.
Według stanu na 31.12.2014 r. gminę Sulejów zamieszkiwało:

1) Adelinów 6
2) Barkowice 414
3) Barkowice Mokre 144
4) Biała 428
5) Bilska Wola 151
6) Bilska Wola Kolonia 223
7) Dorotów 78
8) Kałek 334
9) Karolinów 59
10) Klementynów 34
11) Kłudzice 379
12) Koło 384
13) Korytnica 98
14) Krzewiny 232
15) Kurnędz 343
16) Łazy – Dąbrowa 176
17) Łęczno 445
18) Mikołajów 17
19) Nowa Wieś 142
20) Piotrów 37
21) Podkałek 166
22) Podlubień 164
23) Poniatów 906
24) Przygłów 1050
25) Salkowszczyzna 34
26) Uszczyn 608
27) Winduga 11
28) Witów 275
29) Witów-Kolonia 399
30) Włodzimierzów 1636
31) Wójtostwo 95
32) Zalesice 267
33) Zalesice-Kolonia 193

  • chart
  • chart1
  • chart2
  • chart3
  • chart4