Zgodnie z pytaniem Pani Marszałek Joanny Skrzydlewskiej zadanym podczas XLVII Sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego w dniu 27 lutego 2018 r., Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski zadeklarował, że przyjmiemy dofinansowanie na rewitalizację, na którą Gmina Sulejów złożyła wniosek.

Czy to już wszystko? Burmistrz będzie walczył dalej.

 

 

 

Wypowiedź Pani Marszałek Joanny Skrzydlewskiej:

 

 

Cała wypowiedź Burmistrza Sulejowa Wojciecha Ostrowskiego: