28 maja 2019 roku zostały oficjalnie przedstawione wyniki konkursu „Granty sołeckie 2019”,  w którym Gmina Sulejów otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2019 w formie dotacji celowej w wysokości 10.000 zł dla każdego z trzech Sołectw. Środki mają zostać przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich – tzw. małe granty sołeckie. Pomoc otrzymały 3 sołectwa, dla których gmina wnioskowała o granty:

– Sołectwo Kurnędz,

– Sołectwo Przygłów,

– Sołectwo  Witów.

Zadania zgłosili mieszkańcy na zebraniach sołeckich. Każde z sołectw zadeklarowało wkład własny pieniężny oraz w formie zaangażowania mieszkańców w realizację przedsięwzięć.