Mural w Sulejowie przy ulicy Podkurnędz został zrealizowany dzięki wygranemu projektowi w programie Fundacji TESCO – „Decydujesz. Pomagamy”.

Dzieło przedstawia historię przemysłu wapienniczego na ziemiach sulejowskich, od Cystersów, po czasy współczesne, na przestrzeni X wieków. Wypalanie wapna to trwała część historii tego miejsca, mieszkańców miasta i wsi; dlatego pomysłodawcom projektu zależało na tym, aby w nowoczesny sposób przekazać ją kolejnym pokoleniom.

Pomysłodawcą i koordynatorem projektu było Stowarzyszenie „Sulejów dla Pokoleń”.

Podziękowania należą się:
– Jackowi Bogusławskiemu za mecenat projektu,
– STOCZNII – fundacja Tesco
– Ks. Proboszczowi Leszkowi Druhowi z Parafii św. Floriana w Sulejowie za udostępnienie powierzchni muru,
– Zdzisławowi Górnemu za nocleg dla artystów,
– Małgorzacie Domosławskiej i Katarzynie Domosławskiej za koordynację działań,
– Henrykowi Leśniewskiemu, Marcinowi Suszce, Mariuszowi Zapartowi, Marcinowi Gadomskiemu, Sławomirowi Ruszer za pomoc w przygotowaniu terenu,
– Michałowi Gaczkowskiemu za napisanie projektu grantowego,
– Krzysztofowi Bojarczukowi za konsultacje historyczne,
– Lasom Państwowym, Cezarowi Kazuli, Jakubowi Lisman, Bartłomiejowi Kowalczyk, Bartoszowi Borkowskiemu – za wsparcie finansowe,
– firmie Murale-art.pl za wykonanie murala.