W Miejskim Ośrodku Kultury w Sulejowie, w miniony czwartek 22 listopada, odbyła się pierwsza uroczysta sesja Rady Miejskiej nowej kadencji, na której Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski oraz radni złożyli uroczyste ślubowanie. 15 radnych wybrało również przewodniczącego i dwóch wi-ce przewodniczących. Nowym Przewodniczącym Rady Miejskiej w Sulejowie na lata 2018 – 2023 został Bartosz Borkowski, a jego zastępcami Jan Ratajczyk i Michał Gaczkowski. Nowemu przewodniczącemu i wi-ce przewodniczącym serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w sulejowskim samorządzie.

  • DSC_0299
  • DSC_0335
  • DSC_0336
  • DSC_0337
  • DSC_0355
  • DSC_0359