Z dniem 30 września br. na emeryturę przeszedł dotychczasowy skarbnik Gminy Sulejów Czesław Pacan. Funkcję tę w urzędzie pełnił od 16 stycznia 2003 roku. Na wniosek Burmistrza Sulejowa Wojciecha Ostrowskiego, Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2017 r., powołany na to stanowisko został Michał Kieszkowski, absolwent Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, o specjalności finanse publiczne oraz absolwent Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi o specjalności marketing i zarządzanie. Do 30 września br. był Dyrektorem Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie. Nowemu skarbnikowi Gminy Sulejów życzymy wytrwałości na zajmowanym stanowisku oraz owocnej pracy na rzecz rozwoju naszej społeczności.

 

  • DSC_0468
  • SKARBNIK