Małgorzata Just została nowym zastępcą burmistrza w naszej gminie.
Pani Małgorzata jest piotrkowianką, a w Urzędzie Miejskim w Sulejowie będzie przede wszystkim walczyć o dotacje unijne dla gminy. Nowa pani burmistrz ma doświadczenie związane zarówno z przygotowaniem, jak i realizacją projektów unijnych. Była pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego, naczelnikiem Wydziału Programowania Perspektywy Finansowej 2014 – 2020. Negocjowała z Komisją Europejską Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
  • IMG_8496
  • IMG_8498
  • IMG_8499