W ramach projektu AKTYWNI ZAWODOWO – kompleksowe wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez zapewnienie opieki w nowoutworzonym żłobku na terenie gminy Sulejów oraz podniesienie kompetencji i umiejętności, nasza gmina otrzymała dotację Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „MALUCH – edycja 2016” w kwocie 464.497,00 oraz dotację unijną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 539.252,00 na pierwszy w Sulejowie i zarazem pierwszy w powiecie piotrkowskim żłobek. Obejmie on swoją opieką 37 maluszków. Planowane rozpoczęcie działania żłobka to przełom września i października 2016r. Na miejsce placówki wybrano budynek przy ulicy Górnej 15. Projekt ma umożliwić łatwiejszy powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.