Decyzję o ich zakupie podjął Burmistrz Sulejowa. Zakupiono ponad 20 tys. maseczek wielorazowego użytku.

Za ich dystrybucję na terenie miasta Sulejów odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Targowa 20, natomiast do mieszkańców pozostałych miejscowości maseczki dostarczają Druhowie naszych Ochotniczych Straży.

Maseczek można używać wielokrotnie , po każdym użyciu sterylizując ją np. żelazkiem z parą (wyłącznie)  lub piorąc w  temperaturze  powyżej 60° C z dodatkiem detergentów.

Przekazane maseczki pozwolą bezpiecznie wyjść do sklepu, apteki, czy poradni.

Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski zachęca mieszkańców miasta o zgłaszanie się po maseczki do MOPS ul. Targowa 20. Osoby zamieszkałe poza Sulejowem proszę aby zgłaszały się do Straży OSP na swoim terenie.

Cały czas dystrybucja maseczek  trwa, dysponujemy jeszcze rezerwami i w przypadku braku prosimy o taki sygnał, będziemy reagować niezwłocznie.