W następstwie działań zaborców w latach 1772, 1793 i 1795 Rzeczpospolita przestała istnieć na mapie Europy. Jednak dla Narodu Polskiego własne, suwerenne państwo było wartością najwyższą. Walka o niepodległość trwała ponad sto lat i naznaczona była ofiarą krwi przelaną w wojnach napoleońskich, w licznych zrywach niepodległościowych, w powstaniu listopadowym i styczniowym, oraz na polach bitewnych I Wojny Światowej.

100lecie odzyskania niepodległości to sprawa bliska sercom wszystkich Polaków. Narodowe Święto Niepodległości to dla nas jedno z najważniejszych świąt państwowych.  Po 123 latach zaborów nasz kraj odzyskał suwerenność.

W Sulejowie uroczystości rocznicowe trwały dwa dni, ale swój początek miały już 1 marca podczas uroczystej inauguracji w Opactwie Cystersów na Podklasztorzu z udziałem wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau. W sobotę, 10 listopada, podsumowanie obchodów miało miejsce w Miejskim Ośrodku Kultury, a w niedzielę dwukrotnie na Placu Straży w Sulejowie. Po mszy św. w kościele p.w. św. Floriana, barwny korowód w asyście orkiestry dętej z Witowa, ułanów ze Stowarzyszenia Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Hubala, mażoretek „VIVA” ze Strzelec Wielkich oraz asysty wojskowej z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego z Tomaszowa Mazowieckiego przeszedł na rewitalizowany Plac Straży, gdzie odbyła się część oficjalna obchodów. Odczytany został Apel Pamięci, a liczne delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem przy ul. Krakowskiej.

W uroczystości udział wzięli: Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie Adam Stobiecki, reprezentujący posła na Sejm RP Roberta Telusa, Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi Janusz Ciesielski , radni Rady Powiatu Piotrkowskiego i Rady Miejskiej w Sulejowie obecnych i przyszłych kadencji, delegacje placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych z Miasta i Gminy Sulejów, dyrektorzy jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi Miejskiemu w Sulejowie, Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Miasta i Gminy Sulejów, przedstawicieli piotrkowskiego oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych sekcji w Sulejowie, stowarzyszenia oraz mieszkańcy Sulejowa. Wieczorem odbył się synchronizowany pokaz pirotechniczny jednocześnie w trzech miejscach: na Placu Straży w Sulejowie, przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Witowie-Kolonii oraz przy OSP w Przygłowie.

 • DSC_0930
 • DSC_0932
 • DSC_0935
 • DSC_0937
 • DSC_0943
 • DSC_0947
 • DSC_0952
 • DSC_0953
 • DSC_0960
 • DSC_0963
 • DSC_0975
 • DSC_0981
 • DSC_0983
 • DSC_0984
 • DSC_0988
 • DSC_0992
 • DSC_0994
 • DSC_0998
 • DSC_1000
 • DSC_1001
 • DSC_1003
 • DSC_1004
 • DSC_1005
 • DSC_1008
 • DSC_1010
 • DSC_1011
 • DSC_1013
 • DSC_1016
 • DSC_1020
 • DSC_1022
 • DSC_1023
 • DSC_1024
 • DSC_1025
 • DSC_1026
 • DSC_0001
 • DSC_0002
 • DSC_0005
 • DSC_0007
 • DSC_0008
 • DSC_0013
 • DSC_0023
 • DSC_0024
 • DSC_0025
 • DSC_0027
 • DSC_0028
 • DSC_0032
 • DSC_0034
 • DSC_0036
 • DSC_0038
 • DSC_0039
 • DSC_0042
 • DSC_0044
 • DSC_0045
 • DSC_0046
 • DSC_0048
 • DSC_0049
 • DSC_0051
 • DSC_0052
 • DSC_0054
 • DSC_0056
 • DSC_0058
 • DSC_0060
 • DSC_0063
 • DSC_0064
 • DSC_0066
 • DSC_0067
 • DSC_0069
 • DSC_0070
 • DSC_0072
 • DSC_0073
 • DSC_0075
 • DSC_0077
 • DSC_0078
 • DSC_0081
 • DSC_0083
 • DSC_0088
 • DSC_0089
 • DSC_0090
 • DSC_0091
 • DSC_0097
 • DSC_0098
 • DSC_0102
 • DSC_0104
 • DSC_0109
 • DSC_0112
 • DSC_0116
 • DSC_0119
 • DSC_0120
 • DSC_0127
 • DSC_0128
 • DSC_0129
 • DSC_0132
 • DSC_0135
 • DSC_0138
 • DSC_0140
 • DSC_0146
 • DSC_0149
 • DSC_0179
 • DSC_0185
 • DSC_0195
 • DSC_0203
 • DSC_0206
 • DSC_0222