Burmistrz Sulejowa informuje organizacje pozarządowe z terenu Gminy Sulejów,  o możliwości udziału w programie w ramach Wojewódzkiego Programu Mikrograntów na rzecz walki z COVID – 19

 

Obecna sytuacja w kraju związana z pandemią koronawirusa spowodowała spowolnienie działalności wielu instytucji np. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wstrzymał wiele naborów oraz konkursów.

300 000 zł to pula Wojewódzkiego Programu Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19, który ogłosił Zarząd Województwa Łódzkiego. Właśnie rozpoczyna się nabór ofert od organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych, które pomogą przeciwdziałać epidemii koronawirusa.

 

Kwota dotacji nie może być mniejsza niż 1 000 zł i nie większa niż 5 000 zł. Nabór ofert zostanie zakończony z chwilą rozdysponowania całej puli pieniędzy przeznaczonej na realizację zadań.

 

Składane oferty mogą dotyczyć zadań realizowanych w następujących obszarach:
– wspomaganie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
– kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego,
– polityka społeczna,
– ochrona i promocja zdrowia,
– kultura fizyczna i sport,
– turystyka i krajoznawstwo,
– ochrona środowiska,
– wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
– działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa
i ochrony ludności.

 

Wzór oferty oraz uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego z pełnym ogłoszeniem
o naborze ofert są do pobrania ze strony ngo.lodzkie.pl. Wypełnione oferty należy przesyłać na adres ngo@lodzkie.pl .