REGULAMIN

AMATORSKIE OTWARTE MISTRZOSTWA GMINY SULEJÓW W TENISIE STOŁOWYM DLA DOROSŁYCH

 

1.Zawody odbędą się w dniu 25 maja 2019 r.

2.Cel

Upowszechnianie gry w tenisa stołowego.

Stwarzanie współzawodnictwa sportowego oraz możliwości aktywnego wypoczynku.

3.Organizator

MUKS „Piliczanka – Sulejów” przy współpracy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Witowie – Kolonii.

4.Uczestnictwo i miejsce zawodów.

W turnieju mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie nie mające licencji w PZT.

Posiadają własny sprzęt do gry: zmienne obuwie, strój sportowy, rakietka.

Opłacą wpisowe 20.- zł.

System rozgrywek OPEN

Turniej zostanie rozegrany w sali gimnastycznej w Witowie – Kolonii.

Zapisy w dniu turnieju w godz. 9:00 – 9:30

Rozgrzewka  w godz. 9:30 – 10:00

Rozpoczęcie turnieju o godz. 10:00

Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na organizację turnieju.

5. System rozgrywek

Turniej rozegrany zostanie zgodnie z przepisami  PZTS systemem ogłoszonym przez sędziego zawodów w zależności od ilości zgłoszonych zawodników.

6.Nagrody

1 miejsce puchar +dyplom+ nagroda rzeczowa.

  1. miejsce puchar +dyplom+ nagroda rzeczowa.
  2. miejsce puchar+ dyplom+ nagroda rzeczowa.

Na zakończenie  grill dla uczestników.

7.Postanowienia końcowe.

W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują organizator i sędzia główny turnieju.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów, zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.

Wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem, przejazdami zainteresowani pokrywają we własnym zakresie.

Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zaginione.

Kontakt w sprawie turnieju: Stanisław Marciniak tel.603-113-136