Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii” w Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie

W dniu 18 stycznia 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie odbył się II etap konkursu ortograficznego, który przebiegał pod hasłem „Mistrz Ortografii”. Do konkursu przystąpiły cztery szkoły z terenu gminy Sulejów: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Witowie, Szkoła Podstawowa w Uszczynie oraz gospodarze. Po przeprowadzeniu I-go wewnątrzszkolnego etapu konkursu szkoły wyłoniły najlepszych uczniów mających reprezentować je w kolejnym etapie.

II etap konkursu ortograficznego rozpoczął się powitaniem wszystkich uczestników przez dyrektor Danutę Piątek. Następnie uczniowie przystąpili do pisania dyktanda ze słuchu, a później do rozwiązywania testu ze znajomości reguł ortograficznych. Po upływie czasu określonego na wykonanie zadań, prace zostały zebrane i oddane do sprawdzenia komisji konkursowej składającej się z nauczycieli języka polskiego.

Jury wyłoniło piątkę zwycięzców, którym dyrektor SP we Włodzimierzowie wręczyła dyplomy i nagrody książkowe, pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy oraz drobne upominki.

Zwycięzcami Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego „Mistrz Ortografii” zostali następujący uczniowie:

I miejsce – Martyna Wójcik ze Szkoły Podstawowej we Włodzimierzowie

II miejsce – Apolonia Rytych ze Szkoły Podstawowej we Włodzimierzowie

III miejsce – Bartosz Stępień ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulejowie

IV miejsce – Aleksandra Ruszkiewicz i Katarzyna Górna ze Szkoły Podstawowej w Uszczynie.

Konkurs przygotowały i czuwały nad jego prawidłowym przebiegiem nauczycielki języka polskiego: p. Marzena Kiełtyk, p. Katarzyna Mikołajczyk, p. Dorota Gębicka.

  • DSC07779
  • DSC07780
  • DSC07782
  • DSC07786
  • DSC07788
  • DSC07790
  • DSC07807