MŁODZIEŻ CZYTA – MŁODZIEŻ WIE

Konkurs czytelniczy pod nazwą „Wielkie dzieła literatury polskiej – Quo vadis  Henryka Sienkiewicza” stanowi podsumowanie obchodzonego w roku 2016 Roku Henryka Sienkiewicza oraz prezydenckiego projektu Narodowego Czytania „Quo vadis” w 2016 r. Sprawdzał znajomość treści dzieła polskiego noblisty (pisemny test oraz część ustna dla trzech osób z najlepszymi wynikami).Miał charakter środowiskowy i skierowany był do uczniów okolicznych gimnazjów oraz uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejowie. Przybyli gimnazjaliści z Sulejowa, Przygłowa, Dąbrowy nad Czarną i Mniszkowa. Głównym celem konkursu było zachęcanie młodzieży do czytania książek w ogóle i wskazywanie zalet z tego płynących. Współzawodnictwu towarzyszyło głośne czytanie fragmentów „Quo vadis” przez uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości. Patronat nad turniejem objęła Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie. Gościem specjalnym była pani Krystyna Wieczorek (ur. 1937 r.) – poetka, pisarka i twórczyni ludowa z Lubiaszowa w powiecie piotrkowskim. Godne uznania szlachetne współzawodnictwo 14 uczestników zakończyło się sukcesem ich wszystkich, bo przeczytali i wykazali się bardzo dobrą znajomością Sienkiewiczowskiej powieści. Wszyscy zostali nagrodzeni, a zdobywcami najwyższych lokat zostali:

  • miejsce I: Michalina Karbownik – Gimnazjum Publiczne w Mniszkowie,
  • miejsce II: Szymon Abratkiewicz – Gimnazjum w Sulejowie,
  • miejsce III : Aleksandra Witczak – Gimnazjum Publiczne w Mniszkowie.

 

 

 

Opracowała Ewa Pączek

  • DSC00682
  • DSC00712