W Miejskiej Bibliotece Publicznej, Filii w Łęcznie, 5 czerwca 2017 roku nastąpiło podsumowanie konkursu literacko-multimedialnego „Mój ulubiony pisarz”.

 Celem konkursu było:

– propagowanie wiedzy humanistycznej wśród młodzieży;

– rozwijanie wiedzy o życiu i twórczości literackiej wybranych pisarzy;

– kształcenie umiejętności interdyscyplinarnej;

– stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce;

– uwrażliwianie na piękno;

– motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy o literaturze, mobilizowanie do samodzielnej pracy;

– podnoszenie umiejętności świadomego odbioru tekstów kultury.

Do konkursu przystąpili uczniowie szkoły podstawowej. Spośród nadesłanych prac w kategorii literackiej nagrodę książkową otrzymały: Zuzanna Brzeziańska, Sylwia Kołek Wiktoria Piasta oraz Emilia Herman.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy.

  • IMG_1304
  • IMG_1303
  • IMG_1302