Każdy, kto zdecyduje się na wykonanie przy swoim domu instalacji, zbierającej wody opadowe lub roztopowe, będzie mógł się ubiegać o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości do 5 tys. zł. Program „Moja woda”  to inicjatywa pracowników Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ten sposób wspólnie mamy zapobiegać suszy. Nabór wniosków rozpocznie się w lipcu.

Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. O pieniądze będzie można się ubiegać od początku lipca 2020 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. To tam będą przyjmowane wnioski właścicieli domów jednorodzinnych na przydomowe mikroinstalacje wodne. Dzięki zgromadzonej w nich wodzie będzie można np. umyć samochód lub podlać ogródek, natomiast dzięki bardziej złożonym systemom  można zebraną wodę wykorzystać także do kąpieli oraz mycia naczyń.

Program „Moja Woda” będzie realizowany w latach 2020-2024, przy czym umowy będą podpisywane do 30 czerwca 2024 r., a dotacje będą przekazywane do końca 2024 r.

Urzędnicy szacują, że w ramach Programu może powstać 20 tys. instalacji przydomowej retencji, dzięki czemu uda się zatrzymać 1 mln metrów sześciennych wody rocznie, w miejscach opadu, a więc na prywatnych działkach.

 

 

  • 96d75422-e817-46ab-9621-aadaec96ead1
  • 71252ecc-a6dc-41fd-ab51-1a098a295940
  • c7f99cb2-7d8c-46da-8eaa-ad208bb525e0
  • e499d6ff-f088-4194-93d0-775389ccb957