Z dniem 2 października nowa jednostka budżetowa Gminy Sulejów, Miejski Zarząd Komunalny, rozpoczęła swoja działalność z kadrą liczącą 55 osób. Jednostka będzie realizowała zadania gminy, które są ujęte w jej statucie. Obejmować one będą: pełna gospodarkę komunalną, tzn. gospodarkę wodno-kanalizacyjną, ściekową, gospodarkę odpadami jak również szeroko pojętą dbałość o wygląd zewnętrzny całej gminy, czyli zieleń miejską i wszystkie sprawy związane z podstawowymi usługami komunalnymi. MZK w Sulejowie przeszedł gruntowną zmianę i w nowej formie organizacyjnej z narzuconym planem finansowym oraz dużymi nadziejami na przyszłość rozpoczął swoja działalność.