W Urzędzie Miejskim w Sulejowie trwają prace nad projektem przekształcenia Miejskiego Zakładu Komunalnego w Sulejowie w inną formę prawną. Rozważana jest opcja przekształcenia Miejskiego Zakładu Komunalnego w Sulejowie z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową, co pozwoli w łagodny sposób przeprowadzić zmiany w zakresie statutowej działalności MZK.

Pozwoli to również na optymalizację w zakresie finansowania wymienionych usług.

Planowana jednostka budżetowa MZK będzie realizowała zadania własne gminy w oparciu o ścisły biznesplan, reżim finansowania budżetowego.

Wszystkie działalności MZK będą poddane ścisłej analizie finansowej, tak by nowopowstała jednostka była samofinansująca.

30 czerwca br. połączone komisje Rady Miejskiej w Sulejowie pochyliły się nad problematyką przekształcenia Miejskiego Zakładu Komunalnego. W związku z powyższym Burmistrz Sulejowa zwróci się do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sulejowie z wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej, w celu podjęcia uchwały o przekształceniu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Sulejowie  w samorządową jednostkę budżetową MZK.

  • mzk screen2