Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski w miniony poniedziałek spotkał się z pracownikami MZK w Sulejowie informując o rozpoczęciu analizy finansowej, w wyniku której wypracowane zostaną możliwe scenariusze wsparcia funkcjonowania zakładu. Analizie zostaną poddane finanse zakładu z ostatnich 5 lat. Celem jej jest odpowiedź na pytanie, czy zakład jest w stanie funkcjonować dalej  w obecnej formie prawnej, czy bardziej korzystne dla gminy i mieszkańców będzie utworzenie spółki gminnej – komunalnej. Wsparcie profesjonalnej firmy konsultingowej da dobre podstawy do dalszego funkcjonowania usług komunalnych w gminie Sulejów. Została już podpisana umowa z firmą zewnętrzną, która dokona szczegółowej analizy finansowej MZK w Sulejowie, będącej podstawą do nakreślenia konkretnych scenariuszy dalszego postepowania w związku ze zmianami w zakładzie. Pod uwagę brana jest spółka komunalna, która jest spółką gminną ale ma szerokie możliwości na rynku finansowym. Dobrym rozwiązanie byłoby wyodrębnienie z zakładu części, której podlegać będą ścieki oraz woda i utworzyć drugą spółkę komunalną, w 100% spółkę gminną, która będzie prowadzić pozostałą działalność wchodzącą w kompetencje spółki komunalnej. Niebawem włodarz Sulejowa spotka się w tej sprawie również z radnymi aby po odpowiedniej analizie bieżącej sytuacji wypracować odpowiednie rozwiązania. Burmistrz podkreślił, że rozwiązaniem ma być zmiana formy prawnej a nie prywatyzacja. Nie możemy dać się zmanipulować poprzez używanie słowa prywatyzacja. Żadnej prywatyzacji nie będzie. Zmiana osobowości prawnej MZK w Sulejowie umożliwi tej firmie w przyszłości zbieranie śmieci i realizowanie całego programu odbierania odpadów a nie jak w tej chwili, bycia tylko podwykonawcą dla innych podmiotów – dodaje Burmistrz.