W związku z zakończeniem I kadencji Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego (§ 6 ust. 1 i 2 Statutu Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 653/18 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego (z późn. zm.)) Starosta Powiatu Piotrkowskiego Piotr Wojtysiak ogłasza nabór na członków II kadencji Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego.

Nabór trwa do 21 stycznia.

Formularz Zgłoszeniowy (organizacje pozarządowe)
Formularz Zgłoszeniowy (przedstawiciel osób starszych)
Ogłoszenie o naborze
Oświadczenie Kandydata