Uwaga właściciele wyrobów i odpadów azbestowych – trwa nabór wniosków na 2019 rok.

Referat Rozwoju i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Sulejowie informuje o możliwości skorzystania z pomocy w realizacji prac związanych z usuwaniem wyrobów i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Sulejów.

Z pomocy mogą skorzystać właściciele nieruchomości, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, będące właścicielem budynków mieszkalnych, gospodarczych i pomocniczych, wykorzystywanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz właściciele lub zarządcy budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy Sulejów.

Pomoc polega na jednorazowym pokryciu kosztów usługi polegającej na:

  • usunięciu i unieszkodliwieniu na przystosowanym składowisku zdeponowanych na posesji odpadów.

Usługa ta będzie świadczona przez firmę zewnętrzną na zlecenie Gminy Sulejów.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy powinny złożyć stosowny wniosek wraz z załącznikami w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Sulejowie. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. Termin składania wniosków upływa z dniem 15 marca 2019 r. Wnioski złożone po dniu 15 marca 2019 roku zostaną umieszczone na liście rezerwowej wg. kolejności wpływu.

Szczegółowe informacje dot. pomocy i druki wniosków dostępne są w Referacie Rozwoju i Ochrony Środowiska, w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Sulejowie oraz na stronie internetowej www.sulejow.pl

Druk wniosku do pobrania