OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy
informuje o możliwości składaniawniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy