W życiu każdego człowieka są chwile niezwykłe, które zapadają na stałe w jego świadomość. Takim doniosłym wydarzeniem dla uczniów, rodziców, dyrekcji, grona pedagogicznego i pracowników Szkoły Podstawowej w Przygłowie było nadanie imienia Przyjaciół Przyrody.

Ta długo oczekiwana uroczystość odbyła się 9 czerwca 2017 roku.

O godzinie 9.00 cała społeczność szkolna, poczty sztandarowe straży pożarnej i zaproszeni goście zgromadzili się przed budynkiem szkoły, a następnie w uroczystym orszaku przeszli do kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski we Włodzimierzowie. Podczas mszy św., którą celebrował  ks. Zbigniew Dawidowicz, nastąpiło poświęcenie Sztandaru Szkoły. Po uroczystościach kościelnych, wszyscy udali się na teren szkoły, gdzie rozpoczęła się podniosła akademia nadania szkole imienia. W uroczystościach udział wzięli:

– Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski, zastępca Burmistrza Sulejowa Dorota Jankowska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie Adam Stobiecki, Łódzki Wicekurator Oświaty Elżbieta Ratyńska, członkowie Rady Miejskiej w Sulejowie: Władysław Czerwiński, Mirosław Włóka, Rafał Fogiel, Sławomir Szczur, Konstanty Ruciński, Sebastian Gaik, Bartosz Borkowski,

– Sekretarz Powiatu Piotrkowskiego Ireneusz Czerwiński, Radni Rady Powiatu: Mariusz Stobiecki, Zbigniew Sarlej, Tomasz Michalczyk,

– ksiądz proboszcz parafii pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski we Włodzimierzowie Zbigniew Dawidowicz,

– zastępca Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Piotr Wypych,

– leśniczy Leśnictwa Przygłów Zbigniew Grabałowski,

– Dyrektor Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie Michał Kieszkowski
oraz pracownicy BOJO,

– dyrektorzy szkół, przedszkoli oraz innych placówek kulturalno- oświatowych z terenu gminy Sulejów,

– byli dyrektorzy oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Przygłowie,

– nauczyciele i pracownicy Gimnazjum w Przygłowie.

– przedstawiciele OSP w Przygłowie, Barkowicach i Barkowicach Mokrych,

– sołtysi: Sołectwo Przygłów i Sołectwo Włodzimierzów oraz członkowie Rad Sołeckich,

Dyrektor szkoły w swoim przemówieniu podkreśliła wyjątkowość tego dnia dla społeczności szkolnej. Krótko przybliżyła historię szkoły, uzasadniła wybór nazwy patrona oraz nakreśliła działania i postawy proekologiczne, jakie będziemy rozwijać i utrwalać w kolejnych latach.

Nadszedł moment, na który czekali wszyscy z  niecierpliwością. Przedstawiciele Rady Rodziców przekazali na ręce Dyrektor Iwony Muchy prawo własności posiadania sztandaru. Projekt sztandaru został opracowany przez państwa Justynę i Sławomira Jucha w oparciu o prace plastyczne uczniów szkoły wyróżnionych w konkursie „Mój projekt sztandaru szkoły”: Borysa Bartłomiejczyka kl. IIa, Adama Purgała kl. IIa, Igora Juchę kl. IIIc i Julii Ciach kl. IV. Fundatorami sztandaru są: Sołectwo Włodzimierzów i Sołectwo Przygłów. W tej uroczystej chwili dyrektor serdecznie podziękowała za tak cenny dar oraz zapewniła, że otoczy go czcią, gdyż jest on symbolem wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej szkoły.

Następnie uczniowie zaprezentowali awers i rewers sztandaru.

Niezwykle podniosłym momentem było złożenie przez przedstawicieli uczniów ślubowania na sztandar.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. W swoich przemówieniach przedstawiciele władz samorządowych, oświatowych składali na ręce dyrektor szkoły gratulacje i podziękowania, którym towarzyszyło wzruszenie, radość i poczucie satysfakcji.

W części artystycznej, której przesłaniem było znaczenie przyrody i ekologii w naszym codziennym życiu, zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Przygłowie

Dopełnieniem przedstawienia były piosenki wykonane przez uczniów klas drugich oraz chórek szkolny. Zostały one nagrodzone gorącymi brawami. W prezentacji multimedialnej pokazano najpiękniejsze zakątki przyrodnicze Przygłowa, rzeki Luciąży i okolic.

Na zakończenie dyrektor szkoły złożyła podziękowania w imieniu całej społeczności szkolnej fundatorom oraz przybyłym gościom za uświetnienie tej historycznej uroczystości swoją obecnością, za ciepłe słowa, życzenia i gratulacje. Ponadto podziękowała nauczycielom i uczniom za włożony wysiłek w przygotowanie tej uroczystości, sponsorom za pomoc i wsparcie finansowe, dzięki którym uroczystość wyglądała tak okazale.

Ostatnim punktem uroczystości było zwiedzenie gmachu szkoły oraz złożenia okolicznościowych wpisów w księdze pamiątkowej.

Uroczystość przebiegła w miłej i wzniosłej atmosferze, pozostawiając niezatarte wspomnienia i mnóstwo niezapomnianych wrażeń. Z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci.

 

Uroczystość przygotowali:

– część artystyczną:  Anna Budzisz, Marzena Kiełtyk, Mariola Stachacz, Iza Wężyk, Kinga Piasecka,

– oprawę muzyczną – Łukasz Misztela,

– scenografię: Agata Dętkiewicz-Goska, Anna Sandelewska z pomocą nauczycieli i innych pracowników szkoły,

– prezentację multimedialną –Karolina Sarleja.

 • DSC07034
 • DSC07044
 • DSC07055
 • DSC_0657
 • DSC07115
 • DSC_0632
 • DSC07118
 • DSC07091
 • DSC07096
 • DSC07101
 • DSC07102
 • DSC07107
 • DSC07108
 • DSC07128
 • DSC07138
 • DSC07157
 • DSC07165
 • DSC07168
 • DSC07169
 • DSC07181
 • DSC07183
 • IMG_4300
 • DSC_0673