część pierwsza – uchwalenie budżetu na 2017 rok.


pozostała część XXXIV sesji Rady Miejskiej w Sulejowie