5 czerwca Burmistrzowie Pucka – Hanna Pruchniewska i Sulejowa – Wojciech Ostrowski, podpisali List intencyjny o nawiązaniu współpracy Miasta Puck z Gminą Sulejów.

Podpisanie listu ma na celu zainicjowanie dialogu, którego efektem ma być podjęcie partnerskiej współpracy oraz wymiana doświadczeń w ramach edukacji, sportu, turystyki, promocji gospodarczej i biznesowej, jak również wymiana kulturalna i możliwość współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi.

Dodajmy, że Puck to jeden z największy nadmorskich kurortów (to właśnie w Pucku w 1920 r. odbyły się zaślubiny Polski z Bałtykiem), co otwiera przed Sulejowem szansę korzystania z wypracowanych przez lata doskonałych wzorców rozwoju turystyki.

  • DSC_0038
  • DSC_0039
  • DSC_0042
  • DSC_0046