Jak co roku Gmina Sulejów czynnie wzięła udział w ogólnopolskiej akcji pn. „Sprzątanie Świata”

Temat tegorocznej edycji to „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!”

W tym roku licznie uczestniczyły w akcji dzieci i młodzież z placówek oświatowych z terenu gminy Sulejów, które posprzątały teren wokół swoich szkół oraz innych miejsc szczególnie chronionych ze względu na występujące na naszym terenie  formy ochrony przyrody.

Dodatkowo do akcji zgłaszały się lokalne grupy i organizacje społeczne. Wszyscy uczestnicy zostali zaopatrzeni w worki i rękawiczki, a gmina Sulejów zorganizowała odbiór i zagospodarowanie zebranych odpadów.

27 września odbyło się coroczne sprzątanie użytku ekologicznego „Na Murowańcu”, w którym udział wzięła młodzież z III Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Sulejowie i Sulejowskiego Parku Krajobrazowego.

Gmina Sulejów dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w akcji.