Pracownicy Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego pomagają rolnikom podczas wypełniania wniosków dot. m.in. płatności bezpośrednich, ponieważ często zdarza się, że dochodzi do istotnych potrąceń ostatecznie przyznanej kwoty.