W tym roku termin i tryb składania dokumentów uległ zmianie. Nabór do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego rozpocznie się 1 czerwca, a zakończy 14 sierpnia. Zgłoszenia będą przyjmowane przez Internet.

Nadzór nad placówką pełni premier RP, młodzi ludzi są tam przygotowywani do pracy w administracji publicznej. Nauka w KSAP jest doskonałym uzupełnieniem wiedzy zdobytej podczas studiów wyższych. Dyplom KSAP umożliwia uzyskanie statusu urzędnika służby cywilnej.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz procesu kształcenia znajdują się na stronie internetowej www.ksap.gov.pl.