Pracownicy MZK Sulejów w trudnym czasie panowania epidemii koronawirusa SARS-Cov-2 wykazują olbrzymią odpowiedzialność.

 

W czasie panowania zdradliwej epidemii koronawirusa SARS-Cov-2 i wywoływanej przez nią choroby COVID-19 pracownicy Miejskiego Zarządu Komunalnego w Sulejowie pozostają na swoich stanowiskach pracy i pracują cały czas  na rzecz społeczności lokalnej gminy Sulejów.

Od czasu ogłoszenia stanu epidemii, pracownicy MZK Sulejów wykonali olbrzymi zakres  prac związanych z utrzymaniem sieci wodno – kanalizacyjnej w odpowiednim stanie technicznym, jak również  z zakresu utrzymania dróg i czystości.

W ramach prac utrzymaniowych i porządkowych wykonano:

– usuniecie awarii studni kanalizacyjnej na skrzyżowaniu  ulic Konecka – Dworcowa w śladzie DK12,

– wymieniono stary kabel energetyczny zasilający ujęcie wody BARBARA, który zlokalizowany jest pomiędzy zbiornikami a studniami – około 400 m,

–  roboty renowacyjno – remontowe na budynku stacji studni (wymiana pokrycia dachowego),

– usuwano awarie na przyłączach oraz sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Sulejów,

– oczyszczono tłocznię ścieków na terenie osiedla Podklasztorze,

– wykonywano remonty dróg gruntowych (równanie i profilowanie) oraz remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych np.: ulica Psarskiego w Sulejowie oraz ulica Leśna we Włodzimierzowie,

– usuwano awarie oświetlenia ulicznego,

– opróżniano kosze uliczne i oczyszczano ulice ze śmieci w celu zapewnienia odpowiedniego stanu sanitarnego miasta i gminy,

– odbierano  śmieci komunalne od mieszkańców.

Przykładem obywatelskiej postawy  pracowników MZK była ostania sobota 4 kwietnia 2020 roku, gdzie po awarii sieci energetycznej średniego napięcia, za którą odpowiedzialny jest Zakład Energetyczny, do późnych godzin nocnych  przywracali do działania ujęcie wody „Barbara”, żeby jak najszybciej  woda popłynęła do domów.  W tak trudnych dniach epidemii brak wody przez dłuższy czas mógłby wpłynąć na zdrowie i życie  mieszkańców naszej gminy.

W ramach walki z wirusem pracownicy zabezpieczyli i oznakowali tereny placów zabaw, tereny zielone  oraz wykonali i będą wykonywali dezynfekcję obiektów publicznych oraz  wszystkich przystanków komunikacyjnych na terenie gminy.  Zdezynfekowano również wszystkie obiekty odpowiadające za gospodarkę ściekową,  w których muszą znajdować się pracownicy odpowiedzialni za prawidłowe funkcjonowanie tych obiektów.

Ponadto dla bezpieczeństwa pracowników na oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz ujęciu wody w celu utrzymania ciągłość pracy, wprowadzono system pracy 24h/72h.

Pracownicy nie spotykają się ze sobą podczas zmian w systemie pracy ciągłej. Stacja zlewcza ścieków dowożonych jest dezynfekowana co 30 minut. Pracownicy MZK są zaopatrzeni w sprzęt ochrony indywidualnej tj. rękawice, buty, gogle, maseczki itp. Po każdym powrocie na bazę pojazd, który był użytkowany do celów komunalnych zostaje zdezynfekowany. Stosowane są dobre praktyki ochrony zdrowia i higieny osobistej tj. częste mycie rąk, uniknie dotykania twarzy, używanie środków ochrony bezpośredniej.

Pracownicy MZK Sulejów wykonują obecnie także inne prace,  które pozwalają normalnie funkcjonować naszej gminie.

 

Burmistrz Sulejowa wraz z Dyrekcją Miejskiego Zarządu Komunalnego bardzo dziękują wszystkim pracownikom MZK Sulejów za ich odpowiedzialną postawę i ciężką pracę wykonywaną na rzecz społeczności gminy Sulejów w tym,  tak trudnym i niebezpiecznym dla każdego czasie.