Na terenie gminy Sulejów realizowany jest projekt Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Koordynują go pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie. Na ten cel pozyskano z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych dofinansowanie w postaci 100% ponoszonych kosztów tj. 9 tysięcy zł.

Asystent miał udzielać pomocy już od marca, ale w związku z dużym zagrożeniem epidemicznym,  mógł ruszyć w teren w połowie maja.

Program asystent osobisty osoby niepełnosprawnej adresowany jest do osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Asystent pomaga im m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, czy podejmowaniu aktywności społecznej. Do zadań asystenta należy pomoc w wyjściu, powrocie, wyjazdach na rehabilitację, na zajęcia terapeutyczne, pomoc w zakupach, załatwianiu spraw urzędowych. Asystent pracuje przez 7 dni w tygodniu. Jednej osobie może pomagać przez 30 godzin w miesięcznie.

 – Jestem starsza, schorowana, to dla mnie bardzo ważne, że mam takiego asystenta do pomocy. Przynajmniej jest ktoś, kto o mnie pamięta- opowiedziała nam podczas rozmowy telefonicznej pani Ela z Sulejowa, uczestniczka projektu.

W tej chwili pomocy udziela jedna osoba, ale chcielibyśmy, żeby docelowo było ich więcej, żebyśmy mogli pomóc kolejnym niepełnosprawnym. Dlatego gorąco zachęcamy osoby, które zechciałyby zostać asystentem osoby niepełnosprawnej o zgłaszanie się do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie. Wymagania jakie należy spełniać  to posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej lub też posiadanie wykształcenia minimum średniego i rocznego udokumentowanego stażu – doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.