W dniu 22 lutego 2018 r. Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski podpisał umowę ma budowę parkingu dla samochodów osobowych w rejonie bloków przy ulicy Koneckiej w Sulejowie z firmą PROGRES-BUD Bebak Jarosław z siedzibą ul. Piotrkowska 76, 26-341 Mniszków.

Wartość podpisanej umowy 150.434,74 zł.

Realizacja inwestycji obejmuje:

  1. Roboty ziemne,
  2. Ułożenie krawężników,
  3. Ułożenie obrzeża,
  4. Podbudowę z kruszywa łamanego,
  5. Nawierzchnię z kostki betonowej,
  6. Chodnik z kostki betonowej,
  7. Wywóz nadmiaru gruntu,
  8. Oznakowanie docelowe pionowe,
  9. Uporządkowanie terenu w rejonie wykonywanych prac.

 

Planowany termin zakończenia robót: 02.05.2018 rok