1 września zostało uruchomione nowe połączenie komunikacyjne między Podklasztorzem a Piotrkowem Trybunalskim przez Przygłów, Kałek , Witów i Zalesice. Połączenie będzie realizowane w dni robocze. Nowa linia komunikacyjna jest odpowiedzią na liczne prośby mieszkańców Sulejowa i w/w miejscowości, dojeżdżających każdego dnia do Piotrkowa Tryb .

jazda