Nowoczesne sieci gazowe w Sulejowie. Urzędnicy czekają na deklaracje mieszkańców

 

Urząd Miejski w Sulejowie ponawia apel i zarazem zwraca się z prośbą do mieszkańców zainteresowanych przyłączeniem się do sieci gazowej. Urzędnicy zwracają się do zainteresowanych mieszkańców o składanie deklaracji od 02.01.2016 do 29.02.2016 r., w pokoju 15 A Urzędu Miasta w Sulejowie. Wszelkiej pomocy oraz informacji na ten temat udziela Jarosław Miller, w godzinach 7.30 – 15.30, od poniedziałku do piątku. Można kontaktować się również w tej sprawie pod nr tel. (44) 610 25 30.    

Polska Spółki Gazownictwa sp. z o.o. zainteresowana realizacją inwestycji, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Urząd Miejskim w Sulejowie zapotrzebowaniem (na podstawie złożonych wniosków) na gaz informuje, że rozproszenie domostw osób (rodzin) chętnych do przyłączenia się do sieci gazowej jest zbyt duże, żeby rozpatrzeć to, jako wspólną inwestycję.

Urząd Miasta w Sulejowie będzie starał się o dofinasowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zmianę źródła zasilania w gaz, czyli wymianę starych pieców węglowych i gazowych na nowe. Jednak pierwszym krokiem do ubiegania się o unijne środki jest porozumienie z Polską Spółką Gazownictwa, zmierzające do doprowadzenia sieci i zainstalowania przyłączy gazowych do granic działek. Część sulejowian zadeklarowała już chęć instalacji przez fachowców przyłączeń sieci gazowych.

Po wypracowaniu wspólnego kompromisu przedstawiciele spółki PSG zostaną zaproszeni na spotkanie z mieszkańcami, żeby odpowiedzieć na wszystkie pytania, rozwiać ewentualne wątpliwości oraz przedstawić projekt inwestycyjny.

  • prawy brzeg Pilicy