Urząd Miejski w Sulejowie pozyskał 250 tyś zł dofinansowania do budowy kompleksu boisk sportowych  na terenie przylegającym do Szkoły Podstawowej w Łęcznie. Dofinansowanie było możliwe do pozyskania , ponieważ w roku 2015 , inwestycja ta była wpisana do Wojewódzkiego Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej.  Boiska uzyskały akceptację 8 Radnych Rady Miejskiej, tym samym urzędnicy mogą przystąpić do realizacji zadania. Z boisk będzie można korzystać już w roku 2017.

Oznaczenie składowych kompleksu.

  1. Boisko do piłki nożnej
  2. Boisko do piłki plażowej
  3. Boisko do kosza
  4. Bieżnia
  5. 6.   7. Tartan
  • DSC_0003
  • DSC_0028